Brno: pozastavení změny územního plánu

8. 4. 2021

Vedení Brna pozastavilo změnu územního plánu, která se týká výstavby čtvrti Špitálka, ale také areálu bývalé textilky Mosilana. Ten vlastní soukromý investor, který chce na jeho místě postavit moderní obytnou čtvrť. V březnu společnost Financial Consortium podala žádost o stanovisko k demolici celého komplexu. Spolek Za Brno nezbourané i další instituce se poté na vedení Brna obrátily formou otevřeného dopisu a postavily se proti zbourání budov.

„V lokalitě se nachází z historického i architektonického hlediska důležitá a hodnotná místa. Taková místa chceme ochránit a jejich historický odkaz předat dalším generacím. Areál Mosilany má šanci skloubit historii s moderním a chytrým rozvojem města. Proto jsme urgentně začali jednat se zástupci investora, abychom našli řešení, díky kterému se podaří i v rámci nové výstavby zachovat genia loci původní Mosilany,“ zdůvodnil rozhodnutí vedení města náměstek primátorky Petr Hladík.

Budovy bývalé textilky, které desítky let chátrají, nejsou památkově chráněné. Ochranu by jim mohlo zajistit zřízení městských památkových zón, ke kterému nedávno Brno vyzval i Národní památkový ústav. Řada budov v centru a jeho bezprostředním okolí přišla o památkovou ochranu kvůli administrativní chybě na konci 80. let.

„Vyvoláme společné jednání s investory i za účasti vedení městské části. Změnu územního plánu zatím zastavíme, abychom měli prostor najít společné řešení. Cílem je přestavba areálu, která umožní jak nové bydlení, tak plochy zeleně včetně začlenění toku Svitavského náhonu. Chceme konečně dát nový život této části středu města, ale ne za každou cenu. Věřím, že nalezneme řešení přijatelné pro obě strany, jak pro město, tak i pro investora,“ uvedl brněnský radní Filip Chvátal.

ČTK

Hlavní partneři

Partneři