České stavebnictví je v EU na 17. místě

6. 1. 2021

Stavební sektor ČR bylo loni do konce září s meziročním poklesem o 6,6 % mezi 28 zeměmi Evropské unie co do vývoje produkce na 17. místě. Meziročně si Česko polepšilo o dvě místa, v porovnání s koncem prvního pololetí na tom bylo o čtyři příčky hůře. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. V zemích EU stavebnictví v prvních devíti měsících vykázalo snížení produkce v průměru o 6,4 %.

„Česká republika paradoxně doplatila na velmi nízkou nezaměstnanost. Po odchodu pracovníků z Východu nebylo možné nalézt dostatek stavebních dělníků na českém pracovním trhu. To vedlo k pozastavení některých projektů. Navíc některé restrikce z jarního období můžeme zpětně vyhodnotit jako zbytečně přísné. To mělo negativní vliv na stavebnictví i celou řadu dalších odvětví,“ komentuje tento vývoj analytik BH Securities Štěpán Křeček. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se mnozí zahraniční dělníci vrátili do zemí svého původu, což podle nej vedlo k výraznému propadu stavební produkce především v západní Evropě. „Jasně se ukázalo, že Západ je výrazně závislý na pracovní síle z Východu a bez vzájemné spolupráce fungují evropské regiony výrazně hůře,“ podotkl Š. Křeček.

„Srovnání meziročních změn stavebních výkonů mezi zeměmi ukazuje, že v řadě z nich nesrazila pandemie odvětví na kolena. Především země severní Evropy, ale také Německo a Rumunsko dokládají, že pro ně není heslo ´proinvestovat se z krize´ pouhou frází. Lze předpokládat, že aktivnější roli obstarávají veřejné investice. Stavebnictví tak v těchto zemích získává na významu z hlediska ekonomiky jako celku,“ doplnil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

EU: meziroční změna výkonu stavebnictví

(podle zemí, rok 2020, období leden – září)

Země Index (v procentech) Rumunsko 17,8 Malta 5,1 Chorvatsko 3,6 Lotyšsko 2,9 Německo 2,4 Dánsko 2,0 Finsko 1,6 Nizozemsko -0,4 Švédsko -0,4 Slovinsko -2,4 Litva -3,3 Portugalsko -3,9 Rakousko -4,2 Polsko -4,7 Estonsko -5,9 Bulharsko -6,1 Česko -6,6 Belgie -8,2 Lucembursko -9,9 Maďarsko -11,0 Irsko -11,1 Slovensko -11,5 Řecko -13,1 Kypr -13,5 Španělsko -13,9 Francie -17,9 Británie -17,9 Itálie -20,1 Průměr EU -6,4

Zdroj: Eurostat

ČTK