Český „industriál“ pandemie příliš neohrozila

6. 11. 2020

Situace na českém trhu s průmyslovými a logistickými nemovitostmi navzdory všem očekáváním ve třetím čtvrtletí nezaznamenala zásadní ochlazení – říká čtvrtletní zpráva sdružení Industrial Research Forum. Podle něj poptávka po „industriálu“ zůstává stabilní a v tuto chvíli se zdá, že jí výrazně neublíží ani ekonomické změny vyvolané pandemií, minimálně co se týče blízké budoucnosti.

Celková plocha moderních prostor určených ke skladování a lehké průmyslové výrobě v ČR vzrostla ve třetím čtvrtletí roku 2020 na 8,99 milionů m2. Dokončeno bylo celkem 145 700 m2 ploch v 11 areálech, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nepatrný 1% pokles.

Na konci třetího čtvrtletí roku 2020 bylo ve výstavbě celkem 372 600 m2 prostor, z nichž se 29 % nachází v Plzeňském a 24 % v Moravskoslezském kraji. Zahájena byla výstavba hal o celkové rozloze 96 500 m2. Podíl prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem zajištěného nájemce) v třetím čtvrtletí 2020 klesl na 35 %.

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v třetím čtvrtletí dosáhla 289 400 m2. Čistá poptávka čítala v třetím čtvrtletí roku 2020 celkem 146 100 m2 a zaznamenala tak pokles o 24 % v porovnání s předchozím čtvrtletím a 39 % pokles oproti stejnému období v minulém roce.

Na konci třetího čtvrtletí roku 2020 dosáhla míra neobsazenosti 4,4 %, což s ohledem na probíhající krizi signalizuje dosavadní odolnost českého průmyslového trhu. Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) dosáhlo ve třetím čtvrtletí roku 2020 úrovně 4,70 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavby činila 8,50 – 9,00 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,50–0,65 eur/m2/měsíc.

SF/pb