ČEZ ESCO zakládá ČEZ Bytové domy

19. 6. 2017

Firma ČEZ ESCO, která patří do energetické skupiny ČEZ, zakládá novou dceřinou společnost ČEZ Bytové domy. Nová firma bude pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek dodávat komplexní energetická řešení na klíč.

„Bytové domy prošly v posledních letech velkou vlnou revitalizací, včetně zateplení či výměny oken. Očekáváme, že se teď jejich majitelé zaměří na investice do nových technologií, protože prostor pro energetické úspory je tu značný,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Nová firma nebude jednotlivé technologie, ale řešení odpovídající konkrétním potřebám jednotlivých bytových domů. Půjde například o fotovoltaické elektrárny s bateriemi, kondenzační plynové kotelny, regulace tepla z centrálních zdrojů, klimatizace nebo chytré elektroměry. Součástí nabídky bude i pomoc s veškerou administrativou a přípravou žádostí o peníze z dotačních titulů.

ČTK