ČKAIT má nového předsedu

14. 9. 2020

Novým předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se stal Robert Špalek. Ve funkci vystřídal Pavla Křečka, který ji vykonával nepřetržitě od roku 2008. Špalek má mandát do roku 2023. Místopředsedou byl zvolen Alois Materna.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu komory dnes tvoří více než 32 000 autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.

ČTK