Crestyl asi OC v Opavě stavět nebude

16. 5. 2016

Obchodní centrum v historickém jádru Opavy se asi stavět nebude. Většina členů vládnoucí koalice je proti tomuto záměru. Primátor Radim Křupala proto hodlá znovu jednat s developerskou společností Crestyl. Pokud Opava od záměru ustoupí, může firma žádat odškodnění. Už dříve představitelé města uvedli, že by bylo možné zaplatit náklady, které firmě s přípravou projektu vznikly. Odmítají ale platit ušlý zisk. Pokud se obě strany nedohodnou, může vše skončit arbitráží.

Crestyl ale stavbu dál připravuje. „Na základě dosavadních negativních reakcí ze strany zástupců města na naše nové návrhy jsme se již rozhodli připravit projekt v území za Slezankou v podobě odpovídající platné smlouvě. Nyní pracujeme na projektové dokumentaci a rádi bychom vše městu představili v nejbližší době,“ řekl mluvčí firmy Ondřej Micka.

Smlouvu s Crestylem tehdejší představitelé města uzavřeli v roce 2005. Jednání se ale vlečou a mezi tím nedaleko zamýšleného obchodního centra vzniklo jiné – Breda & Weinstein. Crestyl má podle uzavřené dohody zastavět pozemek pod dnes již zbouranou výškovou budovou ze 70. let a sousední parky, které vznikly v roce 1945 po zbourání staveb zničených ve válce.