Developer a město – vztah, který je třeba resuscitovat

9. 10. 2020

(on-line diskuse, Jihlava, 20.10.)

Vztahem mezi developerem a samosprávami se bude zabývat online panelová diskuse Developer a město, na kterou zve statutární město Jihlava a advokátní kancelář Frank Bold Advokáti. Zástupci investorů, podnikatelů ve stavebnictví a obcí na ní budou debatovat nejen o nastavování pravidel spolupráce mezi městy a developery, ale také o udržitelnosti, inovacích a především víře, že změna je možná. Debatu je možné sledovat živě na https://www.youtube.com/mestoJihlava v úterý 20. října v čase 10 – 12 hodin.

Vedle náměstka primátorky Jihlavy Víta Zemana účast přislíbil ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary Petr Kropp, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, předseda správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů Marek Vinter a Tomáš Kaláb, ředitel stavební firmy KALÁB. „Po třiceti letech od sametové revoluce by bylo dobré, kdyby obě strany, tedy developeři i města, pomyslně vytáhly hlavu z písku, pochopily své argumenty a začaly spolupracovat na rozvoji našich měst. Jedině součinnost totiž může přinést jak posílení udržitelného rozvoje, tak i posílení kvality obytného prostředí, a tedy ekonomické prosperity developerů,“ říká náměstek Vít Zeman.

Podle advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti je u větších stavebních projektů nejlepší, pokud se město transparentně dohodne s developerem na spolupráci. Jedním z takový nástrojů mohou být zásady spolupráce, které přináší předvídatelnost a transparentnost, čímž se minimalizuje riziko potenciálního lobbismu a korupce. Město tak předkládá developerům jasný dokument, na základě kterého s nimi bude jednat a díky kterému může dojít jak k vyjasnění sporných bodů stavebních záměrů, tak ke koordinaci požadavků samosprávy, a to ještě před zahájením samotných povolovacích procesů. „Se zásadami již máme zkušenosti nejen z Jihlavy, ale také ze Svazu městských částí hlavního města Prahy a věříme, že brzy vytvoříme společenské klima podporující férovou spolupráci investorů a samospráv ku prospěchu nás všech,” uvedl Pavel Franc, CEO Frank Bold Advokáti.

SF

Hlavní partneři

Partneři