IMMOFINANZ poklesl zisk

28. 7. 2016

Společnost IMMOFINANZ vykázala ve fiskálním roce 2015/2016 čistý zisk ve výši 390,4 milionu eur (za fiskální rok 2014/2015 to bylo 376,6 mil. eur). Tento meziroční pokles byl způsoben zejména negativními efekty ocenění očištěného o kurzové vlivy, které se týká ruského portfolia. Nemovitosti v České republice představují 8,1 % celkového portfolia společnosti a zahrnují 24 nemovitostí (21 již existujících, jedna ve výstavbě a dvě připravované) v účetní hodnotě 445,6 mil. eur. Portfolio již existujících nemovitostí se dále dělí na devět kancelářských budov a 12 maloobchodních. Ke konci fiskálního roku 2015/2016 dosahovaly příjmy firmy z pronájmu v České republice celkové výše 26,1 mil. eur, což představuje 8,3 % celkových příjmů z pronájmu celé skupiny. „Uplynulý fiskální rok byl ovlivněn četnými událostmi a rozhodnutími ve smyslu nastavení transformace společnosti IMMOFINANZ tak, aby se stala přední evropskou realitní společností, ale též zrcadlí napjatou politickou a ekonomickou situaci v Rusku. Po výrazném úspěchu, týkajícím se společnosti Buwog a prodeje našeho logistického portfolia, bylo naše zaměření na segment kancelářských a maloobchodních nemovitostí dalším krokem podmiňujícím budoucí růst. Tento růst bude organický, například díky nedávno zahájeným developerským projektům v německém kancelářském sektoru, nebo bude dosažen díky akvizicím. Rovněž jsme byli schopni uzavřít nepříjemnou kapitolu minulosti tím, že jsme dosáhli mimosoudního urovnání sporů s investory, které vznikly před rokem 2009,“ komentoval tyto výsledky Oliver Schumy, výkonný ředitel skupiny IMMOFINANZ.