Kanceláře: ubývá stolů, přibývá komunikace

7. 12. 2020

V kancelářích ubývá pracovních stolů a naopak přibývá neformálních posezení. Zároveň s redukcí pracovních míst rostou nároky na prostor, neboť zaměstnanci potřebují větší pracovní zónu z důvodu dodržování bezpečnostních rozestupů. Vyplývá to z ankety mezi členskými firmami České rady pro šetrné budovy, které se specializují na pronájmy kancelářských nemovitostí.

„V daleko větší míře než dosud firmy objevily kouzlo sdílených pracovních míst a home office. V důsledku koronaviru na tento princip přistoupily i konzervativní společnosti, které dosud vyžadovaly po svých lidech každodenní fyzickou přítomnost na pracovišti. V mnoha případech rozdělily své zaměstnance do týmů, které se střídají na home office a vzájemné setkávání omezily na minimum. A to má samozřejmě dalekosáhlé dopady na potřebu kancelářských prostor a jejich vybavení,“ tvrdí výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Podle Filipa Mušky ze společnosti CBRE jsou místa pro individuální práci vytlačována prostory pro spolupráci a komunikaci: „Pokud přijmeme fakt, že kancelář nikdy nebude z pohledu nákazy bezpečnější než home office, dává smysl přizpůsobit ji pro druh práce, který se na dálku dělá nejhůře, tedy různé kreativní spolupráce. Doporučuji proto ušetřený prostor po redukci pracovních míst použít pro navýšení množství těchto zón a rozvolnění vzdáleností mezi prostory určených pro dlouhodobou soustředěnou práci.“

Jana Vlková ze společnosti Colliers uvedla, že roste také podíl malých zasedacích místností s kapacitou do šesti osob a upouští se od velkých konferenčních prostor. Ty podle ní často neefektivně zabírají místo v kancelářských budovách a využívají se v plné kapacitě jen několikrát do roka. „Je běžné, že pro větší celofiremní schůzky se využívá například prostor business lounge. Je to společná zóna, která spojuje funkci kuchyně, neformálního sezení, relaxace a vytváří dnes srdce firmy, kde se zaměstnanci potkávají napříč pozicemi a funkcemi, kde mohou rychle a neformálně vyřešit pracovní problémy, kvůli kterým by se jinak scházeli v dohodnutých časech,“ říká J. Vlková.

Podle Jana Jurčíčka ze společnosti Savills si firmy spolu s požadavky na zvýšenou hygienu v kancelářích začaly daleko více uvědomovat i potřebu zdravého vnitřního prostředí z jiných hledisek, než je jen šíření nákazy. Více dbají na přívod kvalitního čerstvého vzduchu do kanceláří. „V současné chvíli doporučujeme nájemcům a majitelům budov omezení provozu rotačních rekuperátorů, tedy zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Může se zde totiž smíchat odpadní vzduch s čerstvým a potenciálně ho kontaminovat,“ dodává J. Jurčíček.

ČTK