Liniová výstavba se zrychlí

3. 1. 2021

Přípravu dopravních a energetických staveb by měla od letoška urychlit novela liniového zákona. Ta počítá například s rozšířením tzv. mezitímního rozhodnutí, což by umožnilo začít stavět například dálnice a železnice okamžitě, jakmile stát získá přístup k pozemkům v rámci stavebního povolení. Nebude už tak nutné čekat na dokončení procesu vyvlastnění pozemků.

Jednou z hlavních změn je rozšíření zmíněného mezitímního rozhodnutí na celou délku staveb. Opatření vychází z polského modelu – pozemky důležité pro stavbu se stávají majetkem státu po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. A až následně úřady stanovují výši odškodnění pro původního vlastníka pozemků. Toho budou ale moci využívat pouze státní organizace jako Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa železnic.

Další změny počítají s navýšením náhrady za výkup nemovitostí ze současných 1,15 na 1,5násobku ceny stanovené znaleckým posudkem. Vedle toho novela přináší úpravu doručování oznámení při velkém počtu účastníků řízení, zavádí jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Zároveň stanovuje lhůty pro úřady k vydání rozhodnutí a umožňuje vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty.

Novela by měla zrychlit přípravu staveb až o třetinu, ta nyní trvá až 13 let. Právě přípravná fáze staveb podle úřadu nejvíce zdržuje dopravní výstavbu, zejména pak při výkupu pozemků a následného vyřizování jednotlivých povolení.

ČTK