MMR má teze nového stavebního zákona

18. 9. 2017

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) předloží vládě základní teze nového stavebního zákona, který její úřad připravuje. Podle MMR je potřeba vyřešit například ochranu veřejných zájmů, činnost dotčených orgánů nebo elektronizaci veřejné správy. Problémem je také systémová podjatost stavebních úřadů a možnost obstrukcí různými organizacemi. Základní teze nového zákona počítají také se zásadní úpravou mnoha souvisejících zákonů a podstatnou reformou veřejné správy.

Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) je problém, že státní správu na úseku stavebního práva vykonávají v přenesené působnosti orgány samosprávy. „V některých případech může nastat situace, že zájmy samospráv uplatňované v samostatné působnosti a veřejné zájmy hájené v přenesené působnosti nejsou v rovnováze. Oddělením výkonu by se minimalizovalo riziko takzvané systémové podjatosti, která se v poslední době objevuje velmi často,“ píše se ve zprávě.

Souvisejícím problémem je také velký počet samostatných obcí. V Česku jich je zhruba 6 250, přičemž většina z nich má méně než 500 obyvatel. Všechny obce však mohou pořizovat své územní plány. „Zhodnotíme možnost a účelnost úpravy územně správního členění státu, včetně redukce počtu samostatných obcí,“ plánuje MMR. Podle něj bude třeba také snížit počet orgánů, které se ke stavebnímu povolování vyjadřují. Například při poslední novele stavebního zákona, která by měla platit od začátku příštího roku, bylo třeba zároveň změnit více než 40 dalších zákonů. Kromě obecních a krajských úřadů, policie, Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) nebo Celního úřadu je povolování staveb roztříštěno na sedm ministerstev. Takový stav považuje K. Šlechtová za neúnosný. Ministerstvo zároveň plánuje zahájit intenzivní diskusi o podobě zcela nové právní úpravy vyvlastnění.