Návrh Metropolitního plánu zveřejněn

27. 11. 2017

Od pondělí 27. listopadu se veřejnost může seznámit s novou verzí návrhu Metropolitního plánu – nového územního plánu pro Prahu. Nyní plán prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA).

Projednávání plánu by mělo začít na jaře 2018 – s městskými částmi, odborníky i veřejností. Metropolitní plán navrhuje pravidla rozvoje Prahy na příštích patnáct až dvacet let, vzniká od roku 2012 a platit by měl nejpozději od roku 2023. Mezi jeho hlavní cíle patří omezení zástavby na periferii města, namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v transformačních územích – na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží. Plán také přinese celoplošnou výškovou regulaci zástavby, která dosud v Praze palčivě chyběla.

„Pro nás je Metropolitní plán dokumentem, v němž je tím nejkomplexnějším způsobem vyjádřena vize rozvoje Prahy na příští desetiletí. Je to rámec pro další dílčí plány a projekty, kterými se zabývá IPR, ale i mnoho dalších městských institucí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha, a dodává: „Plán neřeší detail jednotlivých parcel či ulic, jde o koncepci celého města o ploše téměř 500 kilometrů čtverečních“

„Návrh plánu prošel v poslední době velkou diskusí, do níž bylo zapojeno mnoho lidí z různých oborů a institucí. Věřím, že nyní je dlouhý proces projednávání dobře připraven,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

Kompletní návrh plánu je zveřejněn na adrese plan.iprpraha.cz, současná verze má číslo 3.3. Na webu jsou umístěny i starší verze plánu.

SF/pb