Olomouc: stavební řízení pro Šantovka Tower je odloženo

20. 3. 2020

Olomoucký krajský soud přiznal odkladný účinek žaloby vůči územnímu rozhodnutí pro stavbu kontroverzní výškové budovy Šantovka Tower v ochranném pásmu památkové rezervace v Olomouci. Znamená to především, že stavební řízení nemůže být zahájeno, ačkoli územní rozhodnutí již investor získal.

Soud tak vyhověl bývalé ombudsmance Anně Šabatové, která v únoru podala žalobu na olomoucký magistrát. Jeho úředníci podle Šabatové porušili při rozhodování o Šantovce Tower několik zákonů.

Odkladný účinek pro Šantovku Tower ČRo potvrdila soudkyně Zuzana Šnejdrlová. „Do skončení řízení před krajským soudem se pozastavují účinky napadeného rozhodnutí. Například nemůže být zahájeno stavební řízení,“ řekla soudkyně.

Ombudsmanka Šabatová žalobu podanou ve veřejném zájmu v polovině února zdůvodnila tím, že olomoucký stavební úřad povolil umístění zhruba 74 metrů vysoké Šantovky Tower na základě nezákonných závazných stanovisek a v rozporu s územním plánem. Magistrát podle Šabatové rozhodnutím porušil například zákon o státní památkové péči či zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho jednání vzbuzuje vážné pochybnosti o systémové nepodjatosti. Podle Šabatové může výšková budova nevratně poškodit historické panorama městské památkové rezervace.

Územní rozhodnutí pro projekt Šantovka Tower před podáním žaloby nabylo právní moci. Investor mohl požádat o vydání stavebního povolení a zahájit výstavbu. Ombudsmanka proto požádala Krajský soud v Ostravě o přednostní projednání žaloby a také o přiznání odkladného účinku žalobě.

Žaloba, kterou podala Šabatová proti rozhodnutí magistrátu ohledně umístění výškové budovy Šantovka Tower v sousedství historického jádra Olomouce, nebyla podle developera projektu připravena standardně a budí pochybnosti. Mluvčí investora Juraj Aláč tvrdí, že nejsou důvody pro zrušení územního rozhodnutí pro projekt Šantovka Tower.

ČTK