Panattoni: les, ještěrkárium, broukoviště …

26. 11. 2020

Developerská společnost Panattoni ČR vytvořila u průmyslového areálu v Pavlově u Prahy remízek pro nejrůznější živočichy. Vysazeno je zde 213 stromů a 1361 keřů. Nová zelená zóna zabírající 1,5 hektaru pomůže zlepšit prostředí a vytvoří životní podmínky pro ptáky, obojživelníky i hmyz.

Developer u Pavlova už dříve vytvořil areál, kde působí několik logistických a výrobních firem. V okolí jsou rozsáhlé monokulturní lány polí a je zde nedostatek přirozených útočišť pro drobnou zvěř. Cílem projektu proto je vytvořit lesní oblast přímo na hranici průmyslového areálu. V průmyslovém areálu už jsou nyní další přírodní prvky, například hmyzí hotel, ještěrkárium, broukoviště, včelí úly, lokalita pro žáby i květnatá louka pro motýly.

Pavlovská průmyslová zóna Panattoni Park Prague Airport II zahrnuje šest moderních hal a zabírá plochu přes 120 000 čtverečních metrů. Působí zde například společnosti Panalpina, Huajie, DSV či Tirex Tyre.

SF/pb