Praha na prahu „bytové“ revoluce?

21. 3. 2019

„Už je připravena změna statutu Prahy, na jejímž základě by vznikl centrální stavební úřad. Ten by řešil pro město zásadní stavby, tedy také velké rezidenční projekty!“ – tuto zásadní informaci pražská radní Hana Marvanová, která má na starosti podporu bytové výstavby, doplnila ještě řadou dalších, neméně důležitých. Ve svém expozé na konferenci Stavebního fóra REM Spring 2019 oznámila také záměr zrušit řadu stavebních uzávěr, jimiž je výstavba v metropoli svázána už léta, stejně jako snahu magistrátu urychlit vyřizování změn územního plánu. Současně připomněla úkol pro IPR, který má vytipovat městské pozemky, vhodné pro výstavbu bytů. Podle H. Marvanové ale magistrát už víceméně opustil ideu výstavby vlastními silami a chce na tomto poli kooperovat se soukromým sektorem: „Uvažujeme o bytových družstvech, jimž by město potřebné pozemky nikoli prodávalo, ale pronajímalo.“ Právě díky tomu by podle úvah magistrátu konečné ceny těchto družstevních bytů mohly být výrazně nižší než ty současné – u novostaveb se nyní pohybují kolem 100 000 Kč za metr čtvereční. „Chtěli bychom se dostat na úroveň 60 000 korun za metr!“ říká H. Marvanová. Pilotní projekt má podle ní město představit do konce prvního pololetí tohoto roku, přičemž cílem je tímto způsobem stavět kolem 500 bytů ročně – určeny by byly zejména mladým rodinám. Všechny tyto plány a záměry se stanou součástí koncepce bytové politiky, kterou vedení Prahy hodlá představit do konce letošního roku.

H. Marvanová, která má na magistrátu v gesci rovněž legislativu, ve svém vystoupení na REM Spring 2019 zároveň upozornila na problematickou inovaci stavebního zákona. Ta podle ní má řadu nedostatků věcných i legislativních – radní upozornila například na obtížnost soudních přezkumů „automatických“ rozhodnutí na základě institutu fiktivního souhlasu. Podle ní je nutné tyto problémy odstranit – ovšem nyní probíhající projednávání námitek, kterých se sešlo přes 1 600, označila za kvapné a nepříliš koncepční. Stejným způsobem ostatně nový zákon právě nyní kritizuje ČKAIT, k němuž se včera přidala i Akademie věd ČR – podle její komise pro životní prostředí nový stavební zákon de facto připravují subjekty, které jím mají být regulovány. Návrh zákona tak údajně omezuje ochranu životního prostředí a památkovou péči ve prospěch stavebníků a investorů.

SF/pb