Pražská developerská společnost startuje

18. 8. 2020

Na konci května letošního roku bylo schváleno založení Pražské developerské společnosti (PDS), nové příspěvkové organizace hlavního města. Společnost se bude zabývat přípravou městských bytových projektů a rozvojem pozemků a lokalit, které jsou primárně v majetku města. Právě nyní PDS začala v těchto samostatně fungovat.

Cílem příštích měsíců je příprava několika konkrétních bytových projektů pro územní řízení tak, aby splňovaly aktuální požadavky a zadání města, byly ekonomicky efektivní z hlediska stavebních nákladů i budoucího dlouhodobého provozu a samozřejmě měly architektonickou kvalitu.

PDS sídlí v centru města v tzv. Radničních domech v bezprostřední blízkosti Nové radnice. „Základ týmu již máme, ale vítáme další zájemce se zkušenostmi z oboru realit, developmentu a stavebnictví,“ dodává Tomáš Veselý, zástupce ředitele magistrátu, který je zatím pověřen řízením PDS.

„PDS bude vystupovat především v roli land-developera, který připraví městský pozemek pro výstavbu ve veřejném zájmu, primárně pro projekty nájemního bydlení. PDS připraví koncept, provede ho schvalovacím procesem až k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Samotná realizační fáze bude probíhat ve spolupráci se soukromým sektorem, nebo i ve spolupráci s družstvy či stavebními společenstvími,“ doplňuje náměstek primátora Petr Hlaváček.

Perspektivy výstavby v české metropoli budou jedním z témat akce, kterou Stavební fórum zahajuje podzimní konferenční sezónu. Nad nejbližší budoucností sektoru stavebnictví a developmentu, ale i celé české ekonomiky se v detailu i v širších souvislostech budou zamýšlet Eva Zamrazilová (Národní rozpočtová rada), Radim Passer (Passerinvest Group), Josef Kotrba (Deloitte), Jiří Nouza (SPS) a Petr Hlaváček (Hlavní město Praha). Diskusní snídaně „Česko 2020: hledání cest z krize“ se bude konat ve čtvrtek 27. srpna v Galerii kavárny Louvre od 9:00 do 10:30 hod. Více informací najdete na https://www.stavebni-forum.cz/cs/diskusnisetkani/cesko-2020-hledani-cest-z-krize/

SF/pb