První verze Metropolitního plánu hotova

1. 12. 2015

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) dokončil první fázi přípravy metropolitního plánu a odevzdal jej vedení Prahy. Projednávání bouřlivě diskutovaného návrhu by mělo začít na jaře příštího roku. Nový územní plán začala Praha zpracovávat před třemi roky.“Metropolitní plán se již nebude jako ten současný územní plán tolik zabývat aktivitami uvnitř jednotlivých domů, ale tím, co se děje mezi domy – jak nové stavby ovlivní ulice, náměstí a parky a jakým způsobem se mají ke svému okolí chovat,“ řekl T. Hlaváček, ředitel IPR. Nový plán by měl přinést výškovou regulaci staveb, rozdělí také metropoli do téměř 800 lokalit, z nichž každá bude mít zvláštní pravidla pro následnou výstavbu nebo ochranu zeleně. Podle IPR by tak neměly vznikat případy, kdy ve vilové čtvrti vyroste několikapatrový bytový dům.

Magistrát bude návrh tři měsíce kontrolovat. Po zapracování připomínek, které z kontroly vyplynou, začne projednávání s radnicemi a veřejností.