Sekyra Group zahájila výstavbu Smíchov City

1. 10. 2020

Developerská společnost Sekyra Group včera zahájila výstavbu první etapy nové pražské čtvrti Smíchov City. Náklady jsou v první etapě odhadovány na 3,5 mld. Kč, dokončena má být za 28 měsíců; projekt má čtyři etapy, celá čtvrť by měla být hotová za 12 let.

„Naší ambicí je vytvořit nové centrum Prahy, které se stane moderní alternativou k historickému jádru metropole. Naší ambicí je, aby kilometrová pěší zóna, která celý projekt protne, vytvořila kulturu korza, pěšího bulváru jako komunikační osy, ale i místa setkávání a občanských aktivit,“ uvedl Luděk Sekyra, hlava Sekyra Group. K tomu Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora, dodal: „Tento projekt by měl být příkladem pro všechny městské projekty velkého měřítka v Praze v novém tisíciletí a měl by udávat správný směr pro revitalizace brownfieldů a kvalitu tvorby vystavěného prostředí vůbec v hlavním městě i v celé České republice.“

V místě bývalého nákladového nádraží vznikne téměř 400 000 metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních nebo veřejných ploch včetně kilometrového pěšího bulváru, jehož osa bude protínat siluetu Pražského hradu. Na tvorbě podoby veřejných prostor této části nové čtvrtí se podílel ateliér MS architekti. „Centrální bulvár je komponován jako lineární park a vitální těžiště nové urbanistické struktury. Propojuje severní rezidenční a jižní komerční část, které jsou v návrhu odděleny dvojicí parků. Oddělení obou zastavěných částí zeleným pásem daným územním plánem vytváří hrozbu vzniku vnitřní periferie, kterou může eliminovat jedině skutečně atraktivní, aktivní veřejný prostor v celé délce centrálního bulváru. Profil ulice jsme proto doplnili o multifunkční prostor zahradního pavilonu, přístřešky pro stánkový prodej, přehlednou cyklostezku, funkční mobiliář a místy pro setkávání všech věkových kategorií. Navrhli jsme i kompozici a krajinářko-urbanistické řešení zmíněných dvou městských parků s vlastními mikroklimaty, které podpoří bohatou náplň nového bulváru,“ vysvětluje Michal Šourek, hlava společnosti MS architekti.

První městský blok vyroste na křižovatce ulic Za Ženskými domovy a Nádražní. Ten nabídne 195 bytových jednotek, z nichž už za prvních šest měsíců od zahájení prodeje našlo přes 60 % své majitele. Pak budou následovat kancelářská budova s rozlohou 10 000 metrů čtverečních a další bytový blok s 210 byty. V jižní části téměř kilometrového pěšího bulváru ve druhé etapě projektu vznikne komerční čtvrť včetně kampusu pro Českou spořitelnu o celkové ploše 130 000 metrů čtverečních.

S projektem Smíchov City jsou také spojeny značné investice do dopravní infrastruktury, realizované městem a Správou železnic. Mj. bude v sousedství smíchovského nádraží vybudováno záchytně parkoviště a bude sem přesunut i provoz nedalekého autobusového nádraží – vznikne tak dopravní terminál integrující všechny typy pražské hromadné dopravy.

Sekyra Group současně rozvíjí další velké projekty, zejména novou čtvrť Rohan City, která se vyroste na rozhraní Karlína, Invalidovny a Libně, nebo Žižkov City, kde na pozemcích bývalého nákladového nádraží vznikne rezidenční čtvrť.

ČTK/pb

 

Na projektování podoby veřejných prostor nové čtvrti Smíchov City se podílel ateliér MS architekti.

Hlavní partneři

Partneři