Sněmovna schválila novelu stavebního zákona

18. 6. 2012

Sněmovna schválila vládní novelu stavebního zákona. Podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského má posílit princip „jedna stavba, jeden úřad, jedno rozhodnutí“. Předloha například rozšiřuje výčet případů, kdy se nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas. Zpřesňuje také postup při vedení zjednodušeného územního řízení. Současně s tím výrazně zkracuje některé lhůty v územním plánování a upravuje podmínky, za jakých se veřejnost může účastnit správních řízení. Novela zvyšuje některé poplatky. Za stavební povolení pro bytový dům s nejvýše třemi byty zaplatí stavebník nově 5000 Kč místo dosavadních 300 Kč. „Na novele není podstatné zvýšení poplatků, ale aby lidé i firmy skutečně získali rychlejší proces povolování a jednodušší i předvídatelnější postup stavebních úřadů,“ míní Petr Novotný, z realitního týmu advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners. „Stále se potýkáme s nejednotným postupem stavebních úřadů, rozdílnými požadavky na podklady a nepřiměřenou délkou trvání stavebního řízení. Praxe ukáže, jestli novela tento stav dokáže změnit,“ dodal. Někteří odborníci z řad developerů a také autorizovaných inspektorů namítají, že novela zvýší byrokracii v oblasti povolování staveb. Účastníci stavebních řízení se podle ní budou moci odvolávat proti stavbě i bez prokázání oprávněného zájmu. „Jedná se de facto o legalizaci vydírání ze strany účelových občanských sdružení,“ uvedl Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol. Poslanci do předlohy vložili také odklad termínu, do kdy musí mít obce své územní plány, z roku 2015 do roku 2020. Obcím umožní postavit některé stavby do roku 2020 i bez územního plánu. Sněmovna naopak neodsouhlasila návrh hospodářského výboru, který kritizovali ekologičtí aktivisté. Občanská sdružení, která jsou účastníkem správního řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, by podle tohoto návrhu mohla podávat pouze námitky k ochraně přírody a krajiny. Pokud by se sdružení odvolávalo z jiného důvodu, úřad by ho musel povinně zamítnout. Neuspěl ani poslanecký návrh, podle kterého by se za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu dopravních staveb a energetických rozvodů nemusely platit zákonem požadované odvody.