Snižuje bezpečnost práce zisky?

23. 11. 2015

Každý desátý ředitel stavební firmy v ČR je nespokojen s aktuálním stavem v oblasti legislativy, týkající se bezpečnosti práce. Necelá polovina z nich – jak vyplývá z poslední Kvartální analýzy českého stavebnictví společnosti CEEC Research – pak míní, že bezpečnostní opatření snižují ziskovost. Podle průzkumu mají na bezpečnost práce největší vliv jednotliví zaměstnanci, shodlo se na tom 53 % oslovených firem. Zhruba třetina ředitelů se domnívá, že vývoj v této oblasti nejvíce ovlivňuje sama firma, její nařízení a vedoucí pracovníci. A pouze 11 % stavebních společností, respektive jejich managementu je toho názoru, že největší vliv má sám investor. „Vliv na bezpečnost samozřejmě mají také lidé v okolí staveb. V našem případě řidiči, kteří projíždějí místem, kde pracujeme. Často si neuvědomují, že respektováním dopravního značení mohou výrazně pomoci k bezpečnosti a průběhu prací na místě,“ řekl předseda představenstva Eurovia Martin Borovka. „Nespatřuji významné nedostatky v legislativě, ale hlavně v lidech, kteří často nerespektují pravidla bezpečné práce, podceňují riziko a jednají lehkovážně,“ doplnila personální ředitelka Tatra Trucks Hana Bobrovská.

Zhruba pětina stavebních firem sleduje vývoj bezpečnosti práce a pracovních úrazů na týdenní bázi, čtvrtina na měsíční a polovina společností zpracovává přehledy ročně. Nadpoloviční většina (57 %) firem sleduje bezpečnost práce nejen v rámci své společnosti, ale také u subdodavatelů. U velkých společností je to 70 %.