Stavební firmy budou zvyšovat ceny

12. 2. 2015

Téměř polovina domácích stavebních firem bude v letošním roce zvyšovat ceny, a to v průměru o 6 %. Největší vliv na toto plánované zvyšování cen bude mít podle průzkumu společností CEEC Research růst cen nákladů, a to v podobě růstu cen nabízených subdodavateli. Firmy také chtějí dosáhnout růstu svých marží. Přitom většina firem potvrzuje, že rekordní cenová úroveň roku 2008 je v nedohlednu. Tehdy byly jejich ceny v průměru téměř o 17 % vyšší. „Stavebnictví nastoupilo cestu mírného růstu a firmy již nemají důvod ceny dále snižovat nebo zakázky dokonce dotovat. Naopak, v roce 2015 a v dalších letech dojde k postupnému růstu cen stavebních prací. Paradoxně to ale může být nečekaný problém pro velké společnosti, které podepsaly několikaleté smlouvy s investory za fixní ceny. Náklady na realizaci jejich zakázek, například ve formě subdodávek, jim ale nyní nečekaně rostou a firmy nemají možnost nově vzniklé náklady přenést na investora a musí je pokrýt ze svých interních zdrojů,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.P atrik Choleva, ze společnosti CFO Skanska k tomu dodává: „Ceny stavebních prací neporostou v daném slova smyslu. Jen se s přibývajícím počtem projektů stanou opět tržními. V minulých letech často platilo, že některé společnosti nabízely cenu, která nepokrývala ani náklady, ale to se s přibývajícím objemem práce na trhu samozřejmě změní.“